Welkom bij Fotografieclub-BGC

Straatfotografie

Wat is straatfotografie nou eigenlijk?

Eén van de definities die erg aanspreekt is: “straatfotografie is het maken van foto’s in de publieke en semipublieke ruimte en geeft daarmee een, al dan niet realistisch, beeld van de samenleving".

Er is nogal verschil van opvatting of de fotograaf wel of niet interactie mag hebben met de persoon of personen die hij fotografeert. Dat kan vooraf zijn maar ook na het maken van de foto's. Steeds staat het respecteren van de privacy voorop. Een zekere mate van 'brutaliteit' past echter wel.

Wat in ieder geval helder is, is dat straatfotografie een zeer uitdagende, boeiende manier van fotograferen is, waarbij uit een grote diversiteit aan onderwerpen of thema's gekozen kan worden. Zoals bijvoorbeeld telefonerende mensen, rokende mensen, mensen met hun honden, bankzitters of juist gehaaste mensen...et cetera. Volop uitdagingen dus.

De werkgroep straatfotografie heeft als doel middels gezamenlijke workshops en door het uitnodigen van externe sprekers de diverse facetten van de straatfotografie te ontdekken en zichzelf verder te ontwikkelen in dit genre. Uiteraard wordt dit gedeeld met de overige clubleden zodat ook andere geïnteresseerden binnen de club hier kennis mee kunnen maken.

straatfotografie

Straatfotografie

straatfotografie

Straatfotografie

straatfotografie

Straatfotografie

 

Geïnteresseerd?

Spreekt bovenstaande werkgroep je aan, neem dan eens contact op voor het vrijblijvend bijwonen van een van onze clubavonden en maak kennis met ons en andere inspirerende werkgroepen. Je bent van harte welkom.

 


Ook op Facebook

Bezoek ons ook op onze Facebookpagina voor het meest actuale nieuws en/of andere bijzonderheden.